HET GENERATIEPERSPECTIEF

Collectieve kracht
Organisaties presteren beter en prettiger als de vier aanwezige generaties elkaar leren verstaan en van elkaars kwaliteiten gebruik weten te maken. We zijn zo gewend om onszelf als individu te beschouwen dat we weinig gebruik maken van het collectief. Terwijl juist die kracht helpt om je niet verloren te voelen maar om een betekenisvolle plek in te nemen in het geheel. Op dit moment werken vier generaties met elkaar: Millenials  of generatie Z genaamd (1985-2000), Generatie Y (1970-1985), X (1955–1970) en Babyboom (1940-1955).

Verwarrende namen voor de verschillende generaties
Er zijn verschillende namen voor de generaties in omloop (millenials, patatgeneratie, verloren generatie), gegeven door sociologen en marketeers. De grenzen zijn ook niet altijd helder: de ene generatiedenker stelt dat Babyboom vanaf 1940 geboren is en de ander in 1945. De verschillende generatiegrenzen hebben natuurlijk ‘rafelige randjes’, maar mensen die in eenzelfde tijd geboren zijn hebben in hun vormende jaren dezelfde indrukken opgedaan. Hierdoor ontwikkelen zij een soort gedeeld levensgevoel, kwaliteiten en verlangens. Dit levensgevoel van de verschillende generaties kunnen herkennen, aanboren en gebruiken geeft enorm veel energie!

Iedere generatie groeit op in een andere tijd
Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw volgden de generaties in elkaars voetsporen. Als je wilde weten hoe je later zou worden, dan moest je naar je vader of moeder kijken. De generaties voor jou ontdekten de antwoorden op de levensvragen waar jij na hun tegenaan zou lopen. Na de jaren vijftig begon de wereld in steeds sneller tempo te veranderen en groeide iedere generatie in een andere tijd op als de voorgaande, met als gevolg dat zij als kinderen van hún tijd op die (nieuwe) tijd afgestemde ideeën en leefwijzen ontwikkelden. Daarmee verdwijnt ook een traditioneel gevoel van sociale cohesie. De ouderen zijn niet langer levenswijs. Verbindingen tussen generaties (buiten families) komen niet meer zomaar tot stand.

Sociale evolutie
Een generatie is geen abstract sociologische begrip, maar is ervaarbaar als een collectieve verbondenheid van mensen die met elkaar deel uitmaken van een bepaalde tijd. Dat bewustzijn, en de inzichten in elkaars kwaliteiten en valkuilen, kan tot leven gewekt worde. Ieder generatie heeft haar eigen inbreng en wanneer zij op het maatschappelijk toneel verschijnt na de eerste vijftien jaar, geeft zij een impuls tot sociale evolutie en innovatie.

Een fundamenteel nieuw gesprek
Deze sleutelervaring van collectieve verbondenheid is het uitgangspunt van We Generate Leadership. De antwoorden op de vraag ‘hoe neem je leiding?’ van de generaties voor ons voldoen niet voor generatie Y. Nu wij tevoorschijn komen als de nieuwe generatie leiders is het tijd om hier een gezamenlijke visie op te formuleren. In dialoog met de generaties die ons voor gegaan zijn. Zodat we op een gezonde en duurzame manier invloed kunnen gaan hebben in de organisaties waarin we werken en breder in de samenleving als geheel.

verschillende generaties 300x223 - Generatieperspectief

“Even very recently, the elders could say: ‘You know, I have been young and you never have been old.’ But today’s young people can reply: ‘You never have been young in the world I am young in, and you never can be.’”

– Margaret Mead (1970)

 

Terug naar onze kijk
Terug naar home


GENERATIES WAT EN HOE?
Generatie Babyboom is geboren tussen ongeveer 1940-1955. Zij hebben gevochten voor individuele vrijheid, staan bekend als leiders met idealen en hebben tussen hun 15e en 30e levensjaar ontdekt dat de wereld maakbaar is.

Generatie X is geboren tussen ongeveer 1955-1970. Zij staan bekend als de generatie harde werkers, niet lullen maar poetsen is het credo. Ze zijn deels opgegroeid in de schaduw van de babyboomers en hebben in organisaties gewacht op hun tijd om leiderschapsplekken in te nemen. Zij staan bekende als zakelijke leiders, maar ook verbindend.

Generatie Y, ook pragmatische generatie genoemd, is geboren tussen 1970-1985. Een generatie die opgegroeid is met het credo ‘doe wat je gelukkig maakt’ in een wereld met wijkende grenzen. Zij hebben keuzevrijheid en keuzestress. Streven naar perfectie en zingeving en hebben een sterk gevoel van gelijkwaardigheid.

Generatie Z, ook Einstein of Millenials genoemd, is geboren tussen 1985-2000. Opgegroeid midden in een digitale wereld. Zij zien de wereld als een speeltuin, zijn gewend om snel te schakelen en met grote hoeveelheden informatie om te gaan. Fouten maken staat gelijk aan groeien en ze zijn gewend aan een wereld waarin the rules of the game steeds veranderen. 

Gebaseerd op Pieter van Dijk, de generatiecrisis (2010)